api سیستم

شما می توانید اسکریپت سایت خود را به API وبسایت Slem متصل کنید و کلیه لینکهای خود را بدون مراجعه به سایت ما به لینک کوتاه تبدیل نمایید :

آدرس API :

 

http://slem.ir/link/api

 

 

پارامترها :

url : آدرس صفحه ای که قصد کوتاه کردن آن را دارید(قبل از ارسال با استفاده از urlencode کد گذاری شود)

email : ایمیل حساب کابری

password :  گذرواژه حساب کاربری

 

خروجی :

در صورتی که همه موارد صحیح باشد و لینک کوتاه شود یک شی JSON به صورت زیر در خروجی ارسال میشود.

 

[
     'status': 1,
     'result': 'link e kutah shode'
]

در صورتی که مشکلی وجود داشته باشد، یک شی JSON به صورت زیر در خروجی ارسال میشود.

 

[
     'status':0,
     'errorCode':XXX,
     'errorDescription': 'tozihate khata'
]


لیست کد خطاها و توضیحات مربوطه :

 

100 : متد درخواست باید POST باشد

101 : ایمیل وارد نشده است یا اشتباه است

102 : کلمه عبور وارد شده صحیح نیست

103 : آدرس وارد نشده است

104 : آدرس وارد شده اشتباه است

 

توضیحات :

پارامترها باید از طریق متد POST به آدرس مورد نظر ارسال شود.

لازم به ذکرست این اتصال باید توسط برنامه نویس سایت شما انجام گیرد .