قوانین

قوانین و ضوابط سایت :

1. سایت هایی که حاوی مطالب غیر اخلاقی و خلاف شرع می باشند پذیرفته نمی شوند.

2. سایت هایی که با موازین جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارند پذیرفته نمی شوند.

3. سایت هایی که به نحوی به توهین قومیت ها و ملیت ها و زبان های مختلف مشغولند پذیرفته نمی شوند.

4. سایت هایی که به کارهای غیر قانونی اشتغال دارند پذیرفته نخواهند شد.

5. سایت هایی که به فروش اجناس غیر مجاز میپردازند پذیرفته نخواهند شد.

6. هرگونه عملی که باعث افزایش بدون دلیل درآمد کاربران شود تخلف محسوب شده و با کاربر متخلف برخورد خواهد شد.

7. هرگونه تغییر در کدهای سیستم که باعث تغییر در روند نمایش تبلیغات شود تخلف محسوب میشود.

8. مدیریت میتواند لینک های غیرمجاز (از نظر شرع و قوانین جهموری اسلامی ایران) کوتاه شده در صورت مشاهده حذف کند.

9. مدیریت میتواند در هر زمان نسبت به تغییر، تصحیح و افزودن قوانین اقدام نماید.